Totaldesk is bezig om alle overeenkomsten en klanten correct te laten aansluiten bij de vernieuwde Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (Engels GDPR: General Data Protection Regulation) die vanaf 25 mei 2018 Europees breed zal worden gehandhaafd. Met name de wettelijke meldplicht datalekken is hier een onderdeel van. U zult als organisatie hierover uiteraard voldoende nieuws uit diverse bronnen hebben ontvangen. Mocht u meer willen weten over de nieuwe AVG dan vind u die >HIER<.

Om deze reden dienen zowel klant als leverancier met elkaar, indien de leverancier bewerkingen doet op privacy gevoelige gegevens van haar klanten, een z.g. bewerkersovereenkomst te sluiten. In ons geval houd ‘bewerken’ als voorbeeld in dat wij back-ups van uw data maken en gescheiden en veilig opslaan. Privacy gevoelige informatie is informatie die de mogelijkheid bied, ook al is deze soms klein, een persoon te kunnen identificeren. Dat gaat niet alleen om klant of contactgegevens, maar ook bijvoorbeeld om interne documenten (denk hierbij ook aan personeelsdossier e.d.)

De bewerkersovereenkomst is op dit moment in ontwikkeling. Een concept zal op korte termijn naar alle klanten worden gestuurd.

x