full screen background image

Account aanmaken

Een account aanmaken is kostenloos en gemakkelijk

U kunt via ons service portaal zelf eenvoudig uw organisatie beheren en gebruikers toevoegen. Per gebruiker kunt u de gewenste funkties en software selecteren.

Om als organisatie een TotalDesk beheeraccount te krijgen hoeft u slechts uw organisatienaam, een gebruikersnaam, uw email adres en uw mobiele telefoonnummer op te geven. Binnen korte tijd ontvangt u uw wachtwoord per gratis SMS bericht en kunt u met uw opgegeven account inloggen.

Online werkplek gebruikers voorwaarden

Om de kwaliteit van onze diensten ten allen tijde te kunnen garanderen en om misstanden van gepland misbruik te voorkomen is het gebruik van de TotalDesk online werkplek omgeving aan een paar simpele maar dwingende gebruikersvoorwaarden gebonden.  Indien u niet kunt instemmen met deze voorwaarden kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Voorwaarden:

 1. De aan u ter beschikking gestelde inloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet door andere personen worden gebruikt.
 2. De omgeving wordt u aangeboden zoals u deze aantreft. Aanpassingen van het systeem of installatie van eigen software is zonder toestemming van TotalDesk niet toegestaan.
 3. Ondersteuning voor evaluatie accounts kan enkel per e-mail worden gegeven tenzij anders met ons is afgesproken. Ons algemene email adres is: service@totaldesk.nl.
 4. Het systeem wordt u aangeboden om uw standaard en contractueel afgesproken applicatie omgeving te kunnen laten gebruiken. Het is niet toegestaan het systeem te gebruiken voor het raadplegen, gebruiken, bewerken of verspreiden van wettelijk verboden of door ons als ongewenste aangemerkte content of data. Onder ongewenste content of data wordt door ons ondermeer verstaan:
  • het verspreiden van informatie via mail (of anderszins) aan een grotere groep gebruikers zonder dat deze ontvangende gebruikers daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben verleend. (SPAM)
  • het verspreiden van, wat andere gebruikers kunnen opvatten als, beledigende data/informatie of email
  • het gebruiken en verspreiden van programma's die schadelijk kunnen zijn voor systemen of gebruikers data. (VIRUS)
  • het gebruiken en verspreiden van programma's die bedoeld zijn om ongeoorloofd informatie te verzamelen (PHISHING/MALWARE)
  • het raadplegen en/of verspreiden van pornografisch of erotisch getint materiaal of verwijzingen naar dergelijk materiaal.
  • het gebruiken en/of verspreiden van data (muziek/films/video/fotos/documenten/boeken) waarvoor de houder van de auteurs- of intellectueel eigendomsrechten geen uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.
  • het gebruiken van TotalDesk systemen om ongeoorloofd toegang te krijgen van, of schade aan te richten aan andere TotalDesk en/of niet TotalDesk systemen zowel binnen als buiten ons datacenter. (HACKING)
 5. Het doelbewust gebruiken van het systeem op een manier dat teveel systeem bronnen worden gebruikt waardoor andere gebruikers hinder ondervinden is niet toegestaan.
 6. Resultaten van uw bevindingen mogen zonder toestemming van TotalDesk niet worden gebruikt voor product vergelijkingen of voor redactionele doeleinden.

Het niet naleven van artikel 4 kan leiden tot onmiddellijk blokkeren van het aan u ter beschikking gestelde gebruikersaccount en in sommige gevallen tot aangifte bij politie of justitie. Daarnaast kunt u verantwoordelijk worden gesteld voor geleden en/of veroorzaakte schade in welke vorm dan ook.

 

Registreer

© TotalDesk 2015

Website Security Test